Our heart beats
for recycling

NL
EN
FR

Grondig en gecontroleerd

Belgian Car Recycling is aangesteld door de overheid als erkend centrum voor het vernietigen van auto’s die uit circulatie worden genomen. In het depollutiecentrum depollueren onze specialisten de wrakken op een grondige en gecontroleerde manier. Schadelijke stoffen zoals bv. de vloeistoffen, de banden en de batterijen worden hierbij verwijderd.

De geografische spreiding van onze erkende centra voor afgedankte voertuigen verzekert een efficiënte en milieuvriendelijke inzameling. Van de tienduizenden autowrakken die we jaarlijks onder handen nemen, recycleren we maar liefst 95%, wat ons koploper maakt op wereldvlak.

Ons hart is groen

Belgian Car Recycling is ambitieus. We willen een voorloper zijn in een nieuwe manier van denken, waar ecologie en economie hand in hand gaan. Waar innovaties en revolutionaire technieken daadwerkelijk het verschil maken. Waar de kostbare en natuurlijke rijkdommen van onze aarde in een continue circulaire economie terechtkomen. Kortom, waar er ook voor de volgende generaties een toekomst is.

Ophaling afgedankte voertuigen